PODSTAWY ZAPISU NUTOWEGO

Current Status
Not Enrolled
Price
Wewnętrzny
Get Started
This kurs is currently closed

W tej lekcji poznasz (lub przypomnisz sobie / usystematyzujesz) PODSTAWY zapisu nutowego jakim posługuje się perkusista i jakim będziemy się posługiwać w Szkole Perkusji Online 4DRUMMER

-Zapis zestawu perkusyjnego na pięciolinii + zapis uproszczony,

-Podział rytmiczny: nuty i pauzy,

-Metrum: jak czytać, liczyć i budować rytmy w różnym metrum,

-Łączenie długości nut: łuk i kropka,

-Podział nuty głównej na części,

-Skracanie zapisu nutowego i upraszczanie zapisu,

Copyright © 2008-2024 Paweł Ostrowski. Wszelkie prawa zastrzeżone!