Kurs Werblowy Online
Copyright © Paweł Ostrowski All rights reserved / ZAKAZ Rozpowszechniania
Dzień 1
Zagadnienia Techniczne:
-trójki grane naprzemiennie i symetrycznie - Three Stroke Roll
-piątki naprzemiennie - Five Stroke Roll
-jedynki naprzemiennie
-akcent na nutę główną oraz na "i"
-akcentowanie na 2 i 4 oraz na 1, 2, 3, 4 w takcie
Witaj w 30-dniowym Kursie Werblowym, zaczynamy!
(1) Najpierw podstawy, czyli odrobina teorii na początek, tzn.:
-jak ustawić werbel?
-jak trzymać pałki? zasady ogólne
-najczęściej popełniane błędy techniczne - czego unikać?
-Rebound Stroke - jedna z podstawowych technik uderzania
Dla większej przejrzystości, opisaną teorię omawiam na filmie.
(TUTAJ nagranie filmowe tej lekcji - teoria na samym początku filmu).
(2) A teraz część praktyczna - ćwiczenia na werblu (lub padzie), ale najpierw krótka
instrukcja pracy z lekcjami kursu.
Zalecana instrukcja pracy z kursem.
1.Ćwicz przykłady wg. kolejności ćwiczeń zawartych w lekcji.
2.Sugeruję ćwiczyć każdy przykład po kilka minut (np.5 min), w 3 różnych tempach -
metronom
!- podanych, lub innych (tempo: wolne, średnie, szybsze).
3.Jeśli coś jest zbyt łatwe, trenuj mimo to - pracuj nad precyzją time'ową, brzmieniem,
dynamiką obu rąk, zwiększ tempo itd.
www.pawelostrowski.pl
Kurs Werblowy Online
Copyright © Paweł Ostrowski All rights reserved / ZAKAZ Rozpowszechniania
4.Wracaj do ćwiczeń z danego dnia i wcześniejszych lekcji (powtarzaj materiał).
5.Przeczytaj opis każdego ćwiczenia i kliknij w w aktywny zapis nutowy - zostaniesz
przeniesiony do odpowiedniego miejsca filmu z danym przykładem.
6.Kontroluj poprawność granych ćwiczeń (będziemy o tym jeszcze mówić).
7.Jeśli jesteś osobą leworęczną (tak jak m.in. ja 🙂 ) i grasz na odwróconym zestawie
perkusyjnym, czytając zapis nutowy, traktuj swoją lewą rękę jak prawą (R), a prawą jak lewą
(L).
8.Zapis kolejności rąk w nutach jest anglojęzyczny: R-ręka prawa (ang. right), L-ręka lewa
(left).
9.Niektóre ćwiczenia na zestaw zaaranżowane są na 3 tomy. Jeśli posiadasz inną ich ilość,
przearanżuj odpowiednio ćwiczenie.
UWAGA: Ilustracje video
ćwiczeń są nagrane "symetrycznie", aby mieć możliwość wyboru,
tzn. górna kamera pokazuje obraz zestawu praworęcznego, a kamera przednia jest
pokazana odwrotnie (odbicie lustrzane).
1.INTERWAŁ
Lekcję zaczynamy od łączenia schematów zakończonych pauzą / nutą o dłuższej wartości
rytmicznej, skutkiem czego robimy zatrzymanie względem wcześniej granego pulsu.
Dzięki temu mięśnie mają czas na odpoczynek, a przy tym ćwiczymy precyzję, by wejść
równo na raz po pauzie. Ćwicz na 2 sposoby: pierwszy i drugi takt osobno lub oba razem.
(1) Dwie szesnastki + ósemka - symetrycznie:
RL R LR L RL R LR L | RL R LR L R LR L RLR L
<zalecane tempo: 80/110/130 BPM>
(2) Cztery szesnastki + ćwierćnuta (ang. Single Five Stroke Roll):
RLRL R LRLR L RLRL R LRLR L
www.pawelostrowski.pl
Kurs Werblowy Online
Copyright © Paweł Ostrowski All rights reserved / ZAKAZ Rozpowszechniania
<zalecane tempo: 80/110/130 BPM>
2.IZOMETRIA
W tej części lekcji ćwiczymy w sposób ciągły - podany schemat rąk.
Ważne by zachować precyzję (time), odpowiednie brzmienie obu rąk (w tym właściwą
głośność, sugeruję uderzać jak najgłośniej), ale także nie spinać mięśni (prawa i lewa
pracują w ten sam sposób pod względem technicznym).
Pomocne będzie - oprócz ustalenia odpowiedniego, nie za szybkiego tempa -
skoncentrowanie się na … oddechu. Głęboki, pełny oddech ma bowiem wpływ na pracę
naszych mięśni, więc i naszą fizyczną wytrzymałość, a więc w tym wypadku - perkusyjną
wydajność.
(1) Zaczynamy od ćwiczeń na pojedynczą rękę - prawą oraz lewą. Uderzaj szesnastkami w
niezbyt szybkim tempie, tak aby poczuć swobodę uderzania i rozwinąć kontrolę ręki nad
pałką (wszystkie uderzenia powinny brzmieć tak samo, a ręka rozluźniona). Drugim
wariantem jest łączenie obu rąk (po 4 uderzenia, jak w zapisie - takt 2):
RRRR ... | LLLL ... | RRRR LLLL RRRR LLLL
<zalecane tempo: 40/60/70 BPM>
(2) Drugim najbardziej naturalnym ćwiczeniem, granym w sposób ciągły (a w dodatku
niezwykle przydatnym) jest uderzanie naprzemienne - ćwicz osobno od prawej i od lewej
ręki (takt 2):
www.pawelostrowski.pl
Kurs Werblowy Online
Copyright © Paweł Ostrowski All rights reserved / ZAKAZ Rozpowszechniania
RLRLRLRLRLRLRLRL | LRLRLRLRLRLRLRLR
<zalecane tempo: 60/90/120 BPM>
3.DYNAMIKA
Dynamika, czyli kontrolowana różnica głośności z jaką gramy to niezwykle istotny składnik
muzyki, rozwijający naszą technikę, a przy tym muzykalność. Zróżnicowanie dynamiki
wymusza też użycie różnych technik uderzania, o czym będziemy mówić wielokrotnie
podczas tego kursu.
(1) Dwie szesnastki + ósemka z akcentem na pierwsze uderzenie (naprzemiennie). Staraj
się akcentować dużo głośniej niż reszta uderzeń (prawą i lewą tak samo głośno). W drugim
takcie akcentujemy trzecie uderzenie. Ćwicz osobno każdy z taktów lub razem, jak w
zapisie:
RLR LRL RLR LRL
<zalecane tempo: 70/100/120 BPM>
(2) Schemat cztery szesnastki + ćwierćnuta rozwijamy o akcenty (od jednej i drugiej ręki).
Ćwicz jeden i drugi takt osobno oraz razem, łącząc oba takty, jak w zapisie:
RLRL R LRLR L | RLRL R LRLR L
<zalecane tempo: 80/100/120 BPM>
www.pawelostrowski.pl
Kurs Werblowy Online
Copyright © Paweł Ostrowski All rights reserved / ZAKAZ Rozpowszechniania
4.SYMETRIA
Ta część lekcji rozwija oburęczność, czyli umiejętność swobodnej zmiany stron w granych
schematach - na werblu, ale później także i na zestawie (swobodnie grany groove lub
przejście od jednej i od drugiej strony, w tym umiejętność grania tzw. open handed na
zestawie).
(1) Szesnastki grane naprzemienne z ósemką na końcu taktu i zmianą kolejności rąk:
RLRL RLRL RLRL RLR | LRLR LRLR LRLR LRL
<zalecane tempo: 80/100/120 BPM>
(2) Odwracamy sytuację - ósemka grana na 1i naturalnie zmienia kolejność występujących
po niej szesnastek granych naprzemiennie:
RLR LRLR LRLR LRLR | LRL RLRL RLRL RLRL
<zalecane tempo: 80/100/120 BPM>
5.ASYMETRIA
Ta grupa ćwiczeń ma na celu wzmocnić sprawność słabszej ręki (lewej u praworęcznych i
prawej u leworęcznych), poprzez większe zaangażowanie w ćwiczenia ręki słabszej.
(1) Budujemy schemat wykorzystujący potrójne uderzenie słabszej ręki (kontroluj właściwe
brzmienie obu rąk):
RLLL RLLL RLLL RRL
<zalecane tempo: 50/70/80 BPM>
www.pawelostrowski.pl
Kurs Werblowy Online
Copyright © Paweł Ostrowski All rights reserved / ZAKAZ Rozpowszechniania
(2) Angażujemy lewą rękę wykonującą uderzenia potrójne oraz podwójne (na 2 i 4):
RLLL RLL RLLL RLL
<zalecane tempo: 50/70/80 BPM>
6.MOTORYKA
W tej grupie ćwiczeń uczymy się lepszej kontroli technicznej na poziomie sprawności
motorycznej, czyli wykorzystania omawianych w lekcji technik, na konkretnych już
ćwiczeniach (zbudowanych tak, aby świadomie zastosować omawianą technikę).
(1) Ćwiczymy opisaną w filmie technikę Rebound Stroke, polegającą na swobodnym (ale
kontrolowanym) odbiciu się pałki po uderzeniu - pałka "odskakuje" do góry, na skutek
odbicia. Opanowanie tej techniki wymaga czasu! Na początku będzie trudno, ale warto
ćwiczyć osobno każdą rękę na najprostszych przykładach (tylko jedna dłoń lub obie, jak w
zapisie):
R L R L
<zalecane tempo: 50/70/90 BPM>
UWAGA: Łatwiej jest ćwiczyć odbicie pałki techniką Rebound Stroke na bardziej sprężystym
padzie niż werblu oraz cięższymi pałkami.
www.pawelostrowski.pl
Kurs Werblowy Online
Copyright © Paweł Ostrowski All rights reserved / ZAKAZ Rozpowszechniania
(2) To samo ćwiczenie ale z przenoszeniem rąk na tomy (po uderzeniu w tomy pałka także
odskakuje). Jeśli masz tylko pad, uderzaj w różne jego miejsca (zamiast w werbel i tom na
zestawie):
R L R L
<zalecane tempo: 50/70/90 BPM>
7.ZESTAW
Gdy gramy muzykę rozrywkową (nie klasyczną), konsekwencją trenowanych ćwiczeń
werblowych powinnna być umiejętność zastosowania ich na całym zestawie perkusyjnym.
Ostatni moduł lekcji zawiera wcześniej zbudowane przykłady (po jednym z każdej części
lekcji) przełożone na zestaw (groove, wypełnienie) - dodajemy stopę, ręce przenosimy na:
werbel, hihat, ride, tomy + niekiedy zmieniamy nieco postać pierwotnego ćwiczenia
werblowego.
Zachęcam Cię do samodzielnego przenoszenia ćwiczeń werblowych na zestaw, wg.
własnego pomysłu (tę umiejętność rozwiniesz wraz z doświadczeniem).
Oto wybrane ćwiczenia werblowe tej lekcji w wersji zestawowej:
(1)
(2)
www.pawelostrowski.pl
Kurs Werblowy Online
Copyright © Paweł Ostrowski All rights reserved / ZAKAZ Rozpowszechniania
(3)
(4)
(5)
(6)
(grając groove używaj techniki Rebound Stroke - hihat i werbel)
TUTAJ całe nagranie filmowe tej lekcji.
Okej, tyle ćwiczeń na dzisiaj, miłej pracy z przykładami i do jutra!
P.O.zdrawiam
www.pawelostrowski.pl
Copyright © 2008-2024 Paweł Ostrowski. Wszelkie prawa zastrzeżone!